Algemene voorwaarden 2019

Annulering 

Wij proberen en zullen zo goed mogelijk alle specifieke wensen van de deelnemers te honoreren, maar elk recht wordt pas verkregen na betaling van de factuur. Door de enorme belangstelling is er een wachtlijst. Bij niet tijdig voldoen van uw factuur vervalt uw recht op een plek/kraam en gaat deze naar een ander. Annulering dient schriftelijk te gebeuren de administratiekosten worden dan wel in rekening worden gebracht ad. 15,00 euro. Bij annulering korter dan 10 dagen voor het evenement zullen wij 100% van het verschuldige bedrag in rekening brengen. Het is niet toegestaan uw stand verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

 

 

Laden en lossen

U komt bij Zandfoort aan de Eem via de Eemlaan (waar ook de parkeergarage is)

Wij vragen u de lostijd zo kort mogelijk te houden. Bij aankomst wordt door de organisatie uw stand gewezen. 

Wij vragen u de instructies van de organisatie op te volgen. De laatste 3 cijfers van uw factuurnummer is tevens uw kraam/standnummer. De stand mag niet worden verplaatst en er dient 1,5 meter doorgang van de looppaden te worden vrijgehouden i.v.m. calamiteiten. Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten en terrein. U kunt vanaf 08.00 uur terecht voor de opbouw van uw stand en ongeveer 10.30 uur willen toch wel klaar zijn. De markt begint om 11.00 uur tot 18.00 uur.

 

Parkeren                                                                                                              

U kunt parkeren in de Parkeergarage Eemplein en andere parkeergelegenheden in de buurt. Helaas is de parkeerplaats naast Zandfoort aan de Eem opgeheven en zijn er op het moment van de markt werkzaamheden.

Parkeergarage Eemplein:

Parkeren Eemplein, kost per 26 minuten € 1, - en het maximale dagtarief op het Eemplein is € 10.              

Zie website: www.centrumparkeren.nl/amersfoort

 

Tijdens de markt

U kunt als deelnemer gebruik maken van de (gratis) toiletten van Zandfoort aan de Eem. Drankjes en hapjes zijn tegen betaling verkrijgbaar bij Zandfoort aan de Eem. Uiteraard kunt u ook zelf daarvoor zorgdragen. Wij zorgen voor een gratis kopje koffie bij aankomst. Zandfoort aan de Eem verkoopt diverse hapjes, wanneer u deze besteld en aangeeft dat u standhouder bent komen ze dat naar uw kraam brengen.

 

Na afloop

Het is niet toegestaan om voor afloop van de markt uw stand af te bouwen zonder overleg met de organisatie. Een uur na afloop dienen de stands leeg te zijn. Laat geen rommel achter, gebruik vuilniszakken en neem uw afval zelf mee.

 

En verder..

De organisatie zal alles binnen haar mogelijkheden doen om uw wensen zoveel mogelijk in te willigen, maar we kunnen niets garanderen. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor diefstal, verlies, schade. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en nemen deel op eigen risico. Ook kan de organisatie op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand. Wanneer door onvoorziene omstandigheden er een afgelasting plaatsvindt, dan bieden wij 50% restitutie van het gefactureerde bedrag. Bij erg slecht weer zullen we er alles aan doen om hiervoor maatregelen te nemen binnen onze mogelijkheden. U kunt zelf zorgdragen voor zeil, plastic om tussen de kramen t spannen. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie. Er zal tijden de markt een DJ aanwezig zijn, die, uiteraard alleen vinyl draait. We hebben ons uiterste best gedaan iedereen een mooie plek te geven met voldoende ruimte en zo goed mogelijk zo goed mogelijk alle specifieke wensen van de deelnemers te honoreren.

Let op: laatste 3 cijfers van uw factuur is uw kraam/standnummer.

 

Wij wensen iederen vervolgens een fantastisch evenement en leuke dag en uiteraard goede zaken toe.